Thông tin dự ánNhà thiết kế:
Nhóm Thiết kế Kiến trúc SDESIGN VIETNAM
Năm hoàn thành:
2013
Chụp ảnh:
Sdesign Vietnam