2020/06/11

SDESIGN NHẬN TRAO THƯỞNG CÔNG TRÌNH “NHÀ HÁT CÔNG AN NHÂN DÂN”

Công ty Tư vấn SDesign vinh dự được mời tham gia Thi tuyển Thiết kế Phương án kiến trúc cho công trình Nhà Hát Công An Nhân Dân, sau gần 2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và làm việc chăm chỉ để đưa ra một sản phẩm tốt nhất.  Là một công trình…

ĐỌC THÊM +

2020/06/05

SDESIGN NHẬN TRAO THƯỞNG CÔNG TRÌNH “NHÀ HÁT CÔNG AN NHÂN DÂN” 8

Công ty Tư vấn SDesign vinh dự được mời tham gia Thi tuyển Thiết kế Phương án kiến trúc cho công trình Nhà Hát Công An Nhân Dân, sau gần 2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và làm việc chăm chỉ

ĐỌC THÊM +

2020/06/05

SDESIGN NHẬN TRAO THƯỞNG CÔNG TRÌNH “NHÀ HÁT CÔNG AN NHÂN DÂN” 7

Công ty Tư vấn SDesign vinh dự được mời tham gia Thi tuyển Thiết kế Phương án kiến trúc cho công trình Nhà Hát Công An Nhân Dân, sau gần 2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và làm việc chăm chỉ

ĐỌC THÊM +

2020/06/05

SDESIGN NHẬN TRAO THƯỞNG CÔNG TRÌNH “NHÀ HÁT CÔNG AN NHÂN DÂN” 5

Công ty Tư vấn SDesign vinh dự được mời tham gia Thi tuyển Thiết kế Phương án kiến trúc cho công trình Nhà Hát Công An Nhân Dân, sau gần 2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và làm việc chăm chỉ

ĐỌC THÊM +

2020/06/05

SDESIGN NHẬN TRAO THƯỞNG CÔNG TRÌNH “NHÀ HÁT CÔNG AN NHÂN DÂN” 4

Công ty Tư vấn SDesign vinh dự được mời tham gia Thi tuyển Thiết kế Phương án kiến trúc cho công trình Nhà Hát Công An Nhân Dân, sau gần 2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm tòi và làm việc chăm chỉ

ĐỌC THÊM +