Thông tin dự án

Công trình đặt dấu ấn đầu tiên của Sdesign Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm:
Số 10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích:
145000 m2
Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Nhà thiết kế:
Nhóm Thiết kế Kiến trúc và cố vấn Salvador P A
Năm hoàn thành:
2018
Chụp ảnh:
Sdesign Vietnam