Thông tin dự án

Một cánh cổng là một giới hạn trong khu đất hoặc một dòng kẻ trong biên giới của các lãnh thổ khác nhau. Ở đây, chúng tôi thực hiện sự kết hợp của các vòm chống lại gió và tạo ra một ấn tượng năng động của các chuyển động, với bóng giữa các kết cấu trụ chính và với các kết cấu nan thứ cấp như lông chim và rồng.

Địa điểm:
QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Diện tích:
2,700 SQM
Chủ đầu tư:
Tập đoàn Hoàng Hà
Nhà thiết kế:
Nhóm Thiết kế Kiến trúc SDESIGN VIETNAM
Năm hoàn thành:
2014
Chụp ảnh:
Sdesign Vietnam