Thông tin dự ánNhà thiết kế:
Nhóm Thiết kế Kiến trúc và cố vấn Salvador P A
Năm hoàn thành:
2018
Chụp ảnh:
Sdesign Vietnam